Změna čísel účtů zdravotních pojišťoven

Na základě změny zákona č. 218/200 Sb. jsou všechny zdravotní pojišťovny povinny vést své účty od roku 2017 u České národní banky. 
Od 1.1.2017 se tedy platby pojistného samoplátců budou hradit na nové účty.
Variabilní symbol je i nadále rodné číslo, každá pojišťovna bude informovat své klienty. V případě, že se nové číslo účtu nedozvíte, aktivně si jej u své pojišťovny vyžádejte, nebo zjistěte.
Např. VZP - 111 200 3411 / 0710 (Ústecký a Liberecký kraj)

Kontrolní hlášení

Od tohoto data je nutné podávat Kontrolní hlášení, a to právnické osoby měsíčně (i když jsou čtvrtletními plátci DPH) a fyzické osoby dle svého řádného zdaňovacího období (čtvrtletně, měsíčně). Na tuto změnu jsme se připravili nastudováním příslušných paragrafů.

Veškerá přiznání už jen elektronickou formou

Právnické osoby podávají od tohoto data veškerá přiznání pouze elektronickou formou (s ověřeným podpisem, nebo prostřednictvím datové schránky). Jsme na tuto změnu připraveni.

Nový zákon o obchodních korporacích

Vstoupil v platnost zákon o obchdoních korporacích č. 90/2012 Sb. – do 30.6.2014 by se ve vlastním zájmu měly všechny akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným tomuto zákonu přizpůsobit, a to zápisem do obchodního rejstříku. Rádi Vám s tímto krokem pomůžeme a vysvětlíme i důvodu, proč byste to měli udělat.

Nový občanský zákoník

Vstoupil v platnost Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. – nezapomeňte od tohoto data přizpůsobit své smlouvy.

Základní motto společnosti

Pokud něco nevíte, možná to víme my ...

Když budete mít zájem, rádi s Vámi vše probereme a vysvětlíme Vám naši filosofii přístupu ke klientům.

 

 

Provozní doba

Pondělí - čtvrtek
8:00 - 12:00 / 13:00 - 15:00
Pátek
8:00 - 12:00
Mimo uvedené po tel. dohodě.

Kontaktujte nás

ALL FIN ZONE s.r.o.
U Věžových domů 2934
MOST, 434 01
 
+420 777 825 026 
info @ allfinzone.cz
 

Kudy k nám

Kudy k nám